Klachten- en Beroepsinstantie onder auspiciën van de Nederlandse Orde van Beroepstrainers


Welkom

Welkom op de site van het NGBT.

Als professionele dienstverlener wilt u trainees hogerop helpen en tevreden opdrachtgevers zien. Als trainingsbureau kunt u daarin een zekere reputatie opbouwen, als ZZP’er zult u vaak op basis van vertrouwen uw werk doen. Opdrachtgevers hebben het niet altijd makkelijk om het bij hun passende trainingsbureau of, nog belangrijker, de passende trainers te selecteren.

Certificering kan bureaus en individuele trainers helpen om zich te onderscheiden, nochtans enige waarborg voor kwaliteit bieden. In een vrij beroep waar soms wat lichtvaardig over vereiste competenties wordt gedacht, wordt certificering steeds belangrijker.

Toch gaat het wel eens mis, als de wederzijdse verwachtingen van een trainingsopdracht niet worden vervuld. Er komt een klacht, er volgt een poging om het geschil uit de wereld te helpen, maar soms slaagt dat niet en kan een geschil escaleren. Het laatste waar partijen dan behoefte aan hebben is het voorleggen van hun geschil aan de rechter. Ongeacht wie dan in het gelijk wordt gesteld weten partijen al op voorhand dat zo’n route kostbaar en tijdrovend wordt. Jammer, want iedereen heeft wel nuttiger zaken te doen.

Hoe dan die gerechtelijke strijd te voorkomen? Daar ligt de taak van het Nationaal Geschillen Bureau Trainingen: Als een van partijen de ontevredenheid over de afhandeling van een klacht voorlegt aan het NGBT zal daar een deskundige geschillencommissie een oordeel vellen, in zeer korte tijd en tegen zeer geringe kosten. Het NGBT kan een klacht in eerste aanleg behandelen maar kan ook als beroepsinstantie worden ingeroepen door een partij die in eerste instantie niet content is met de klachtbehandeling.

Nuttig of nodig?

De meeste certificeringen eisen van trainers en trainingsbureaus dat deze een eigen deugdelijke klachtenprocedure hanteren, waarin ook een beroepsinstantie wordt aangegeven. In zo’n situatie kan het NGBT dus een verplichting voor de aangesloten vervullen.

Maar ook zonder verplichting om een beroepsinstantie te benoemen doet iedere zelfstandige trainer en trainingsbureau er verstandig aan om aansluiting te vinden bij en geschilleninstantie. Dat hoeft niet per sé de Stichting NGBT te zijn. Een alternatief biedt bijvoorbeeld De Geschillencommissie Consumentenzaken. Daar kan een particuliere deelnemer aan een cursus uitstekend terecht, maar helaas zijn er ook klachten van andere aard, bijvoorbeeld:

  • de trainer die free-lance werkt voor een bureau maar daarmee onenigheid krijgt
  • de opdrachtgeversorganisatie die een klacht over een trainer of trainingsbureau heeft

Dergelijke ‘business-to-business’ geschillen kunnen helaas niet aan de Geschillencommissie Consumentenzaken worden voorgelegd. Daarom is het aan te bevelen om klachtenbehandeling door het NGBT op te nemen in de opdrachtvoorwaarden van trainers en bureaus om aldus een ongewenste gang naar de rechter te voorkomen.

Over de werkwijze van Stichting NGBT en de wijze waarop u van haar diensten gebruik kunt maken vindt u alles op deze website. Meer vragen kunt u ons voorleggen per email contact.